maes-beck
Er kunnen nog steeds plechtigheden doorgaan zowel in de kerk, in de aula als op de begraafplaats. Voorwaarde is wel dat er slechts 15 personen aanwezig mogen zijn, onze mensen inbegrepen.
Er is nog steeds een kerkelijke uitvaart mogelijk. Ook hier geldt de regel van maximum 15 personen. Deze personen omvatten de priester of voorganger, de medewerkers van het uitvaartcentrum en de familie.
Groetmomenten zijn enkel voor de familie in de 1ste en eventueel 2de graad. Dit kan gedurende een uur op een afsproken tijdstip. Er mogen max 2 à 3 personen tegelijkertijd in de groetkamer en er wordt gevraagd omwille van het samenscholingsverbod dat men ook op de parking of voor het gebouw niet blijft napraten. Personen die overleden zijn ten gevolge van het virus kunnen we helaas niet meer laten groeten.
De uitvaart wordt voornamelijk via digitale weg en telefonisch besproken. Wij geven uitgebreid informatie aan de telefoon en later wordt u via mail verder geïnformeerd.