maes-beck
Er kunnen nog steeds plechtigheden doorgaan zowel in de kerk, in de aula als op de begraafplaats. Voorwaarde is wel dat er niet meer dan 100 personen in het crematorium aanwezig mogen zijn, onze mensen inbegrepen. In de kerk of op begraafplaats mogen ondertussen een 200-tal personen aanwezig.
Er is nog steeds een kerkelijke uitvaart mogelijk. Ook hier geldt de regel van maximum 200 personen. Deze personen omvatten de priester of voorganger, de medewerkers van het uitvaartcentrum en de familie. Het aantal personen wordt kerk per kerk bekeken.
Groetmomenten zijn enkel voor de familie in de 1ste en eventueel 2de graad. Dit kan gedurende een uur op een afsproken tijdstip. Er mogen max 2 à 3 personen tegelijkertijd in de groetkamer en er wordt gevraagd omwille van het samenscholingsverbod dat men ook op de parking of voor het gebouw niet blijft napraten. Personen die overleden zijn ten gevolge van het virus kunnen we helaas niet meer laten groeten.
De uitvaart wordt voornamelijk via digitale weg en telefonisch besproken. Als u graag na het voorbereiden van de uitvaart nog even met ons samen zit om vragen te beantwoorden, dan kan dit nog steeds. Wij helpen u graag verder.
Er mag een koffietafel zijn, maar met een maximum van 50 personen.