maes-beck
Ook hier zijn geen beperkingen meer. Ook het dragen van het mondmasker is niet meer verplicht.
Hier zijn ook geen beperkingen meer. De groetmomenten worden in onderling overleg vastgelegd. De laatste groet wordt steeds op de rouwbrief vermeld.
Wij komen steeds bij de familie langs om de uitvaart te bespreken. Samen wordt bekeken op welke manier de familie wil afscheid nemen.
De koffietafels zijn toegelaten. Hier gelden geen beperkingen meer.